Protokół jury

Protokół z obrad Jury
XXVIII Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Kabaretową
OSPA 2012

Jury XXVIII OSPY w składzie:
Krystyna Tkacz
Rafał Kmita
Krzysztof Jaślar
Jan Poprawa
po wysłuchaniu w dniu 16.11.2012 r. 26 piosenek 13 wykonawców w kategorii Piosenki Autorskiej, postanowiło:

Wyróżnić udziałem w koncercie laureatów:
Barbarę Maj z piosenką „Czarna skrzynka"
Zmarnowany Potencjał z piosenką „Na strunie E"
Joannę Pilarską z piosenką „Hollywood".
Jury przyznało:
dwie równorzędne 2-gie nagrody
Olkowi Talkowskiemu
Grupie Macież
dwie równorzędne 1-sze nagrody
Kabaretowi Noł Nejm
Chórowi Socratirona
Nagrodę Główną otrzymał Paweł Wójcik.

W kategorii Interpretacja Piosenki Kabaretowej po wysłuchaniu 16 piosenek jury wyróżniło udziałem w Koncercie Laureatów
Piotrkowski Składzik Oczywisty z piosenką „Czy te oczy mogą kłamać".
III miejsce Piotr Kosewski
II miejsce Halinowska- Dębski Duo
I miejsce Łukasz Jemioła

Jury z satysfakcją zauważyło wysoki poziom konkursowych prezentacji.
____________________________________

Nagroda Tygodnika Ostrołęckiego za najlepszy tekst - Paweł Wójcik
Nagroda Fotoreporterów - Kabaret Zmarnowany Potencjał
Nagroda Publiczności - Basia Maj i Paweł Wójcik